Contact

De directie

Ook al streven we als directie naar maximale bereikbaarheid, toch houden we voortaan elke dinsdag van 13.00u tot 16.00u vrij voor intern overleg. Het spreekt voor zich dat voor dringende gevallen we ook dan nog te uwer beschikking blijven.

tel.: (055)33 46 70

fax.:(055)33 46 72


De personeelsleden

Alle personeelsleden zijn na telefonische afspraak ook op school te bereiken.

Voor minder ernstige omstandigheden kan je elk personeelslid via hun schoolmail bereiken: voornaam.naam@sbcollege.be.

De overzichtslijst van alle leerkrachten kan u raadplegen door te klikken op de volgende link : overzichtslijst leerkrachten.