Archief : September - December 2012

Kerstontbijt
Kerstontbijt

Het is op school al jaren een traditie om de eerste proefwerkperiode voor de eerstejaars niet zomaar te beëindigen. De kerstdagen staan dan voor de deur. Terecht hopen wij op een gezellige en vredevolle kerst in onze familie, maar laten wij toch niet vergeten dat dit voor heel wat mensen in onze maatschappij opnieuw bij een droom zal blijven. Daarom willen wij met de leerlingen van het eerste jaar ons steentje bijdragen om ook die mensen een gezellige kerst te bezorgen. Op vrijdagmorgen 21 december houden wij met onze leerlingen een korte kerstbezinning, gevolgd door een ontbijt met eerlijke en heerlijke producten uit de wereldwinkel.

Bekijk enkele foto's.

Gebedsviering voor jongeren
Gebedsviering

Op donderdag 20 december is er om 19.30 uur een gebedsviering voor jongeren tussen 12 en 30 jaar in de crypte van de kathedraal in Gent. Die wordt georganiseerd door de jeugddienst van het bisdom Gent. Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij, op vrijwillige basis, hieraan deel met onze leerlingen. Deze viering wordt verzorgd met zang en muziek, momenten van stilte, een getuigenis en gesprekken in kleine groepjes. Daarna zal er een tocht zijn, kans tot ontmoeting en tot slot een hapje en een drankje.

Getuigenis: Het was een heel mooi gebeuren op weg naar Kerstmis. Meer dan 300 jonge mensen tussen 12 en 30 jaar en hun begeleiders verzamelden zich in de crypte van de kathedraal om te bidden en te zingen. Dank ook aan de tien collega's die mee waren. Het was een zeer mooie avond en onze leerlingen (uit de eerste en derde graad: 23 lln.) keerden enthousiast huiswaarts. Wij waren fier om te zien hoe zij stil en ingetogen in de viering waren, indrukwekkend. Nadien waren er op verschillende plaatsen getuigenissen van mensen die zich inzetten voor armen bij ons , in de derde wereld, of die iets vertelden over christen - zijn in onze tijd. Even jammer, dat het voor de lln. uit de derde graad praktisch even misgelopen was bij de getuigenissen, maar het ontbrak hen niet aan enthousiasme. Mooi hoe een 8-tal leerlingen uit het vijfde jaar reeds voor de vierde keer deelnamen. We sloten de avond af met een alternatieve kerstmarkt, met levende kerstfiguren en er werd ons een warm hapje en een drankje aangeboden.

Enkele sfeervolle beelden adventsontmoeting of bekijk de foto's

Na de proefwerken...
schaatsen

Na de inspanning van de proefwerken gaan de leerlingen van het tweede jaar op echt glad ijs. Samen met klasgenoten en leerkrachten hebben ze een ontspannende voormiddag beleefd op het ijs.

Bekijk de foto's

Na de proefwerken...
cpu

Na de inspanning van de proefwerken krijgen de leerlingen van het eerste jaar een divers programma aangeboden. Het gaat om een wisselprogramma dat op dinsdag 18 december tijdens het derde en vierde lesuur plaatsvindt en op woensdagvoormiddag 19 december. Terwijl de ene groep naar een film kijkt, volgt een andere groep computerles om de ICT-vaardigheden nog wat aan te scherpen. De derde groep krijgt een inleiding cpr (= Cardio-Pulmonaire Resuscitatie ) of reanimatie om de ademhaling en/of de bloedsomloop opnieuw op gang te brengen.

Kerstbezinning tweedes
kerstbezinning 2des

Elk jaar opnieuw is er voor de tweedes een kerstbezinning waarbij onze aandacht ook gaat naar de kansarmen in Oudenaarde en Gent. Hiervoor worden allerlei voedingsmiddelen ingezameld. Zo kunnen we deze mensen iets extra aanbieden voor de komende feestdagen.

Proefwerken eerste trimester
proefwerken

We wensen de leerlingen veel succes tijdens de proefwerkperiode.

De proefwerkinfo en het proefwerkrooster vindt U terug op Smartschool met afspraken om misverstanden te vermijden, enkele tips bij de voorbereiding, de regeling einde trimester, het proefwerkrooster met vermelding van het lokaal en de schikking van de proefwerkzalen.

X-change

X Change

Op woensdag 19 december presents SBC "X-Change", een fuif waarbij de integrale opbrengst gebruikt wordt voor de uitwisselingsprojecten georganiseerd door onze school.

De uitwisselingsprojecten geven de mogelijkheid aan alle leerlingen vanaf de tweede graad om kennis te maken met het onderwijs buiten onze landgrenzen en zelf een buitenlandse student op te nemen in het gezin.

Speculoosmannen
de sint

Wegens te-drukke-agenda en het begin van de examenperiode kon de Sint ook dit jaar niet persoonlijk aanwezig zijn op het college. Toch slaagde Hij erin om samen met zijn team, tijdens de nacht van maandag op dinsdag , in de leraarskamer binnen te dringen en zakkenvol pakken "2 speculoosmannen op ambachtelijke wijze" te deponeren. Het was aan de leerkrachten om die morgen het werk van de Heilige Man verder te zetten. Langs deze weg willen we de Sint dan ook danken voor dit mooi gebaar.

Culinaire Weekends

culinair

De jaarlijkse culinaire weekends waren een succes. Het werd opnieuw een gekende afspraak voor ouders, leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en sympathisanten van de school. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders stond borg voor gezelligheid, gastvrijheid en familiaal culinair samenzijn.
We ontvingen op 2 vrijdagavonden een kleine 1000 jubilarissen en totaal meer dan 3400 bezoekers.
                   
We zijn blij dat we u zo talrijk mochten begroeten en danken u voor uw steun.

Foto's van vrijdag 16 november voor jubilarissen 25, 30, 35 . . .60

Foto's van zondag 18 november met een kijkje achter de schermen

Foto's van vrijdag 23 november voor jubilarissen 10, 15 en 20 jaar.

Foto's van zondag 25 november.

(Met dank aan Pol Muylaert, fotograaf van dienst)

Salsa in de les Spaans!

Op dinsdag 6 november wordt de klassieke wijze van lesgeven in het keuzevak Spaans vervangen door een portie ritme en lichamelijke expressie, een ware onderdompeling in de wereld van de salsa. De cursus Spaans behandelt naast het voor de hand liggende onderdeel taal immers ook een facet ‘cultuur van de Spaanssprekende wereld’, waarvan muziek en dans onmiskenbaar deel uitmaken. De les salsa wordt gegeven door Serena Wuytack. Behalve hedendaagse danseres en choreografe is zij ook gastdocente aan het conservatorium in Gent. We hopen op deze manier de leerlingen Spaanse nog meer te motiveren en hun enthousiasme aan te scherpen.

reactie van de leerlingen:

“We begonnen met een kleine opwarming en enkele basispasjes. Daarna leerde Serena ons de merengue. We moesten allemaal in een cirkel staan, de meisjes in het midden en de jongens aan de buitenkant. De twee belangrijkste danspasjes die we leerden, heetten “figura una” en “embrazala”. Elke jongen werd aangespoord om met een meisje te dansen. Tijdens het laatste halfuur hebben we de basispassen geleerd van de salsa.”

“Het was heel leuk, vooral de merengue. Op die manier kan je eens met iedereen dansen. De salsa was heel leuk om te leren, maar soms ook wat moeilijk om de danspasjes correct te blijven uitoefenen. De twee uurtjes zijn echt voorbijgevlogen!”

“Ik vond het een heel leerrijke ervaring. We hebben nieuwe mensen leren kennen omdat iedereen met iedereen gedanst heeft. Het was bovendien ook grappig om de jongens en de leerkrachten te zien dansen.”

“Het was een heel speciale les, er mogen er gerust nog zo volgen. Ik had op voorhand nooit verwacht dat het zo aangenaam zou zijn. Het was echt de moeite waard!.

Bekijk de foto's.

Bezinning derdes
bezinning3

Dinsdag 9 en donderdag 11 oktober gaan de leerlingen van het derde jaar op bezinning naar Gent of Ronse. Het wordt een dag waarbij we kennis maken met een aantal personen of organisaties die het de moeite waard vinden om zich in te zetten voor mensen die aan de rand van onze maatschappij zijn geraakt. Daarnaast nemen ook armen zelf het woord en gaan we een kijkje nemen in een kringloopwinkel, een sociale dienst of een buurtcentrum. In de lessen godsdienst wordt deze dag voorbereid en ook nadien besproken en verwerkt.

Bekijk de foto's.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

De Sbc-Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel gericht aan de ouders en bevat praktische en pedagogische informatie. Deze brief is op papier beschikbaar maar we willen hem ook graag zoveel mogelijk digitaal ter beschikking stellen. Verder is de nieuwsbrief te consulteren via smartschool en via onderstaande links:

Nieuwsbrief november 1ste jaar
Nieuwsbrief november 2 de jaar
Nieuwsbrief november 3 de jaar
Nieuwsbrief november 4 de jaar
Nieuwsbrief november 5 de jaar
Nieuwsbrief november 6 de jaar

Eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u terug in het SBC - informeert via de menubalk <08 Nieuwsbrief> of via deze link

Cross
cross

Op dinsdag 23 oktober vond onze jaarlijkse schoolcross plaats op en rond de Finse piste gelegen achter de stedelijke sporthal van Oudenaarde. Jongens en meisjes lopen telkens in afzonderlijke reeksen met een aangepaste loopafstand per leeftijdscategorie. Ieder tracht naar eigen vermogen deze veldloop met succes te beëindigen, al of niet strijdend om het eremetaal en het hoogste schavotje. In de aanloop naar de schoolcross werd er tijdens de lessen lichamelijke opvoeding intensief geoefend om de basisconditie en uithouding van alle leerlingen aan te scherpen.

Bekijk de foto's van de eerste graad.

Bekijk de foto's van de tweede en derde graad.

Met dank aan Pol Muylaert

'Europaclub' naar Straatsburg
bernardusscholen

Zondag 11 november vertrokken de sbc-vrijwilligers van de 'Europaclub' voor twee dagen naar Straatsburg.

Maandag 12 november nemen ze deel aan een debat (in het Frans en Engels, met simultaanvertaling) dat ook live uitgezonden wordt op internet.

De leerlingen van de zesdes werden geselecteerd op basis van hun (debat)ervaringen tijdens voorbije Comeniusprojecten. De vijfdejaars schreven in september een uitgebreide motivatie. Allen kwamen vier keer bij elkaar om het debat voor te bereiden, en Franse en Engelse artikels werden op Smartschool opgeladen. We komen dus goed voorbereid aan de start!

Via deze link bekijkt u het clipje waarmee we geselecteerd werden met materiaal van de leerlingen uit het Comeniusproject 'Equilibrium'. Het hele project wordt gevolgd door oud-leerling journalist Natan Vanwildemeersch die ons zal vergezellen naar Straatsburg.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

De Sbc-Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel gericht aan de ouders en bevat praktische en pedagogische informatie. Deze brief is op papier beschikbaar maar we willen hem ook graag zoveel mogelijk digitaal ter beschikking stellen. Verder is de nieuwsbrief te consulteren via smartschool en via onderstaande links:

Nieuwsbrief november 1ste jaar
Nieuwsbrief november 2 de jaar
Nieuwsbrief november 3 de jaar
Nieuwsbrief november 4 de jaar
Nieuwsbrief november 5 de jaar
Nieuwsbrief november 6 de jaar

Eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u terug in het SBC - informeert via de menubalk <08 Nieuwsbrief> of via deze link

Catilinarische redevoering Cicero

Op maandag 26 november brengt theater Tinnenpot in Gent een unieke voorstelling met ‘Cicero’. Guido Vanderauwera voert een theatermonoloog op met fragmenten uit (vooral) de eerste Catilinarische redevoering van Cicero , de beroemde redenaar uit de oudheid. Retorica wordt in de 6e Latijnse bestudeerd en in het bijzonder wordt tijdens de lessen Latijn uit de genoemde Catilinarische redevoeringen gelezen. We willen derhalve deze kans aangrijpen om onze leerlingen te laten kennismaken met de hedendaagse bewerking van deze redevoeringen uit 63 voor Christus, die dus duidelijk de eeuwen hebben getrotseerd.

Sprankelvoormiddag

In het kader van relationele en seksuele vorming organiseren we voor de vijfdes op woensdag 14 november een Sprankelvoormiddag. Op die voormiddag mogen de leerlingen aan twee workshops deelnemen. Zij kunnen daarvoor kiezen uit het volgende aanbod: anorexia en boulemia nervosa, vormingsspel: de gelukzak, conflicthantering, relationele vorming, relaties onder invloed van alcohol en drugs, alcoholmisbruik, ju jitsu, relaxatie en meditatie, yoga, relaxeren met Tibetaanse klankschalen, omgaan met psychische problemen.

Nagedachtenis

Wij nodigen jullie van harte uit op onze viering ter herdenking van onze geliefde overledenen op donderdag 8 november om 19 uur. Wij willen elkaar steunen en tot troost zijn. We komen daarom samen in de kapel van het Sint-Bernarduscollege. Daarna kunnen we nog even napraten bij een drankje en een hapje. De school is voor deze gelegenheid toegankelijk via de Meinaert.

Bienvenue chez les Ch’tis

Op maandag 5 november kijken alle vierdejaars naar de Franse film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’. Deze prent uit 2008 kende een enorm succes in Frankrijk, is met meer dan 20 miljoen bezoekers de meest geziene Franse film en overtrof daarmee het record van de meer dan 40 jaar oude film La grande Vadrouille met o.a. Louis de Funès. Bienvenue chez les Ch’tis werd in 2008 voor Audience Award genomineerd als beste film en in 2009 werd hij tevens voor de César genomineerd voor beste scenario.

Reünie
Reünie

Op zaterdag 20 oktober ontvingen we onze oud-leerlingen die vijf jaar terug het hoger onderwijs tegemoet gingen. Ze kwamen massaal opdagen. Allen waren bijzonder opgetogen met het initiatief want velen hadden hun vroegere klasgenoten al jaren niet meer gezien!

Bekijk de foto's gemaakt door onze huisfotograaf Pol Muylaert.

Bezoek aan Isotopolis en de Antwerpse Haven

Voor de leerlingen van 6WEWI betekent dit bezoek zeker een opfrissing van de kennis die ze vorig jaar opdeden tijdens de lessen chemie en fysica. Maar vooral wordt nu radioactiviteit heel concreet gemaakt met een voorlichtingsfilm, een aantal experimenten die op school onmogelijk uitgevoerd kunnen worden, een bezoek aan de permanente tentoonstelling en ten slotte een rondleiding op het terrein van Belgoprocess, waar ons kernafval ligt opgeslagen.

De Antwerpse Haven spreekt uiteraard tot ieders verbeelding, maar bij dit bezoek zetten we uitdrukkelijk de bril op van laatstejaars met een wetenschappelijke opleiding en interesse. Na een inleidende voordracht, krijgen we met de bus een rondleiding over de uitgestrekte terreinen van de Antwerpse Haven met onder meer bezoeken aan enkele van de vooraanstaande bedrijven uit de petrochemie en de textielsector.

Lees het verslag (van Jens Tembuyser en Arnaud D’hond   6WeWi6b en van Stef Verpoest Viktor Vergote 6WeWì8)

Excursie aardrijkskunde
Excursie aardrijkskunde

In de eerste week van oktober gingen de eerstes in het kader van de lessen aardrijkskunde op excursie. We reden met de fiets richting Leupegem. Daar maakten we een fikse wandeling waarbij we ons leren oriënteren met kaart en kompas. We leren tal van natuurlijke en menselijke elementen in het landschap waarnemen en bestuderen het reliëf in de eigen leefruimte. De leerlingen kregen een bundel met vragen en verwerkingsopdrachten, die de basis vormen bij tal van lessen aardrijkskunde van het eerste trimester.

Bekijk de foto's

Sportdag voor de 3des
Sportdag 3des

De sportdag voor het derde jaar vond plaats op vrijdag 5 oktober. Een schoolsportdag vol actie, avontuur en variatie in de prachtige omgeving van provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. Met zijn 184 ha groen en een plas van 53 ha leent deze groene long van het Kortrijkse zich uitstekend om een waaier aan buitensportactiviteiten te beoefenen.

De leerlingen zullen deelnemen aan 7 verschillende activiteiten naargelang de groepsindeling. De leerlingen blijven de ganse dag bij hun klasgroep en maken een keuze uit: boomklimmen, hindernissenparcours, teambuilding, boogschieten, BMX, kajak, kano, speleobox, mountainbike, waterchallenge, streetsurf, oriëntatie, reuzekano…

Bekijk de foto's (met dank aan Mvr Van Cauwenberghe)

Cultuurdagen in Antwerpen voor 6de jaars
Breendonk

Op donderdag 27 september of vrijdag 5 oktober brachten we, onder begeleiding van een gids, een bezoek aan het Fort van Breendonk, oorspronkelijk een fort van het Belgische leger om Antwerpen te verdedigen. Vanaf september 1940 werd het gebruikt door de SS als ‘opvangkamp’ voor vooral politieke gevangenen. Van hieruit werden vanaf eind 1941 ook verschillende konvooien gevangenen naar Duitse concentratiekampen gestuurd.

Bekijk enkele foto's (met dan aan Leonie Callewier)

Zesdse naar Trier

Voor de zesdes richting moderne talen en klassieke talen organiseren de vakgroepen Duits en klassieke talen op vrijdag 5 oktober een bezoek aan Trier, de oudste stad van Duitsland. Historische monumenten, unieke kerken en imponerende Romeinse bouwwerken maken een bezoek aan deze romantische stad aan de Moezel tot een belevenis. Meer dan twintig eeuwen geschiedenis hebben de voormalige keizerstad zowel voor de kunstliefhebbers als voor natuurvrienden tot het perfecte reisdoel gemaakt. Architectuur uit vele perioden draagt bij tot het unieke karakter van de stad.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

De Sbc-Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel gericht aan de ouders en bevat praktische en pedagogische informatie. Deze brief is op papier beschikbaar maar we willen hem ook graag zoveel mogelijk digitaal ter beschikking stellen. Verder is de nieuwsbrief te consulteren via smartschool en via onderstaande links:

Nieuwsbrief oktober 1ste jaar
Nieuwsbrief oktober 2 de jaar
Nieuwsbrief oktober 3 de jaar
Nieuwsbrief oktober 4 de jaar
Nieuwsbrief oktober 5 de jaar
Nieuwsbrief oktober 6 de jaar

Eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u terug in het SBC - informeert via de menubalk <08 Nieuwsbrief> of via deze link

KSOO wordt vanaf 1 september 2013 Bernardusscholen
bernardusscholen

Op 5 juni 2012 werd het startschot gegeven voor een masterplan. Over vijf jaar zullen vier bouwprojecten het katholieke onderwijs in Oudenaarde een grondige facelift bezorgen. We bouwen een vernieuwende campus voor wetenschappen en techniek, een dubbele sportzaal, een veelzijdige aula en tientallen nieuwe vaklokalen. De Bernardusscholen zullen een eenheid vormen die vertrekt vanuit één pedagogisch project met een ruim en gevarieerd onderwijsaanbod. We versterken het technisch en beroepsonderwijs en leggen uitdrukkelijk accent op élk talent!

Voor meer info : Bernardusscholen.be.

Daens en Boon
Boon

In de loop van september en oktober nemen wij alle zesdejaars mee op een fotozoektocht door het Aalst van Louis-Paul Boon en Adolf Daens. We zien de tocht als een vakoverschrijdend project dat past bij de lessen esthetica en Nederlands.

Expo Brainstormen in Brussel
brainstorm

‘Brainstormen in Brussel’ herdenkt de honderdste verjaardag van de eerste Solvayraad. De tentoonstelling wil de leerlingen van 5 en 6 wetenschappen duidelijk maken hoe belangrijk de Solvayraden geweest zijn. Iets meer dan honderd jaar geleden, in oktober 1911, vond in het statige hotel Métropole in hartje Brussel de allereerste Solvayraad plaats. Op uitnodiging van de beroemde Belgische industrieel Ernest Solvay kwam een selecte groep absolute topwetenschappers samen, onder wie Albert Einstein, Marie Curie en Max Planck. Sinds 1911 heeft nog een groot aantal baanbrekende Solvayraden plaatsgevonden. Ook in oktober 2011 kwamen opnieuw talrijke Nobelprijswinnaars naar Brussel voor de vijfentwintigste Solvayraad.

Sterrenkijken
 Sterrenkijken

Op dinsdag 16 oktober gaan de leerlingen van het keuzevak ‘Verkenning van het heelal’ op bezoek bij de afdeling Sterrenkunde van de UGent. We krijgen er een overzicht van de activiteiten aan deze afdeling van de faculteit wetenschappen en nemen er ook een kijkje in de telescopen die door de studenten aan de universiteit gebruikt worden. Daarna worden we onthaald in de cel “Kijkerbouw” in hetzelfde gebouw, waar we de aftrap geven van ons eigen project kijkerbouw. We zullen dit jaar voor het eerst, en onder begeleiding van Kijkerbouw UGent, zelf twee telescopen bouwen die eigendom worden van de school en ons toelaten om in de toekomst zelf meer waarnemingen te doen. Zo geven we in meerdere opzichten een meer praktische invulling aan onze lessen sterrenkunde.

Parijs
Parijs

Nadat ze in het vierde jaar mochten kennis maken met Amsterdam, trekken we er met de vijfdes gewoontegetrouw op uit naar de hoofdstad van onze zuiderburen, Parijs. We maken een citytrip van drie dagen naar de fantastische lichtstad. In die korte periode is het onmogelijk de hele stad uit te kammen en dat is ook niet onze bedoeling. We willen eerder proeven van de hoogtepunten die de metropool ons biedt.

Kledinginzameling
Kledinginzameling

In het kader van het project Brede School werken leerlingen uit het vijfde jaar humane wetenschappen als vrijwilliger in de Kringloopwinkel Brugse Poort in Gent. De kringloopwinkel werkt hierbij aan het verspreiden van de recyclagegedachte, het bestrijden van kansarmoede en het creëren van sociale tewerkstelling. Als voorbereiding op deze sociale stage willen wij deze werking ook rechtstreeks steunen. Daarvoor organiseren wij vanaf maandag 15 oktober tot 19 oktober een inzamelactie op school. Alle kledij is welkom, evenwel zonder scheuren, vlekken, geurtjes, defecte rits en/of ontbrekende knopen. Ook textiel kan, dus ook lakens, donsovertrekken, kussens, kussenslopen, warme dekens, schoenen, sokken, babykledij, speelgoed. Dit alles kan, best in een goed gesloten verpakking, gedeponeerd worden in de verzamelcontainer op de kleine speelplaats.

Le petit Nicolas
sbc10

Maandag 1 oktober wordt voor alle derdes de film “Le Petit Nicolas” op school vertoond.

Deze grappige familiefilm, geregisseerd door Laurent Tirard, werd vorig jaar een groot succes in Frankrijk: hij trok liefst meer dan 5 miljoen bezoekers naar de bioscoop. De film is gebaseerd op de gelijknamige cultklassieker van René Goscinny. Tirard neemt voor zijn film de kinderwereld als uitgangspunt. Hij probeert zoveel mogelijk door de ogen van kinderen te laten zien. Daardoor wordt alles natuurlijk flink uitvergroot en de humor in de film maakt hier handig gebruik van. Wij opteren voor deze film omdat de lectuur van het tweede semester hieraan gekoppeld zal worden. De leerlingen krijgen immers verschillende originele fragmenten uit de boeken van Goscinny aangeboden.

Drugpreventie
Boon

Op woensdag 17 oktober vindt voor alle vierdejaars een preventievoormiddag plaats waarop het gebruik, de risico’s en de gevolgen van drugs belicht zullen worden. De voormiddag bestaat uit twee delen: enerzijds zal de Oudenaardse politie heel wat interessante informatie verschaffen over het misbruik en de wetgeving, anderzijds krijgen we de getuigenis van een ervaringsdeskundige.

Sportdag 4des op en rond de Donkvijver
Donk

De sportdag voor het vierde jaar op vrijdag 5 oktober vindt plaats aan de Donkvijver in Oudenaarde. Leerlingen kunnen zich uitleven in excitement-proeven of in een teamexpeditie, zeg maar een avontuurlijke tocht met boeiende opdrachten en verrassende uitdagingen waarbij plezier, beleving, durf maar vooral teamspirit centraal staan.

Quintus
Quintus

Quintus Spurius Ligustinus heeft zijn zomerkamp verlaten en komt op donderdag 25 oktober alle leerlingen van de vierde Latijnse een boeiende uiteenzetting geven. De legioensoldaat Quintus vertelt gedurende twee lesuren over zijn legioen, maar vooral over zijn bagage, winterkledij en wapens. Hij demonstreert Romeinse gevechtstechnieken en laat de krijgstactieken van de Galliërs, zijn tegenstrevers hier ter plaatse, niet onbesproken. Kortom, Quintus, alias de archeoloog Bernard Van Daele, brengt twee volle lesuren lang een portie levende geschiedenis.

Inzamelactie
batterijen

Onze school wil graag haar steentje bijdragen aan een beter leefmilieu. Recycleren en selectieve afvalinzameling vinden we heel belangrijk. Daarom moedigen we onze leerlingen aan gebruikte batterijen in te zamelen. Zij kunnen de lege batterijen kwijt in de inzamelbox aan de leerlingenreceptie in het H-blok. Om het inzamelen te vergemakkelijken, krijg je een plastic zakje mee bij deze nieuwsbrief. De gevulde zakjes, evenals losse gebruikte batterijen, kan je kwijt in deze box.

Wereldwinkel
wereldwinkel

Zoals elk jaar houdt de Leerlingenraad zowel voor de eerste, tweede als derde graad op donderdagmiddag de wereldwinkel open op de grote speelplaats. We verkopen allerlei (h)eerlijke Oxfamproducten tegen een zacht prijsje.

Fietsregistratie
 Fietsregistratie

Dit schooljaar wordt op het vlak van verkeersveiligheid opnieuw samengewerkt met verschillende politiediensten. Zo zijn er de lessen verkeerseducatie, die door de federale politiediensten gegeven worden. De lokale politie zal dan weer aanwezig zijn op onze school op donderdag 4 oktober 2012 van 12.10 tot 14 uur. Op die dag wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden om op school hun fietsen te laten voorzien van een identificatienummer. Gestolen of gevonden fietsen, die voorzien zijn van een identificatienummer, kunnen vlugger aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden.

Lach eens met een ander
lacheensmeteenander

Op 22, 23 en 24 oktober wordt het toneelstuk 'Lach eens met een ander' opgevoerd voor de leerlingen van het eerste jaar. Het doel van deze voorstelling is de leerlingen aan de lijve te laten ondervinden wat het is om er niet bij te horen. Pesten op school is dan ook het hoofdthema van Lach eens met een ander. Live stand-upcomedy, het verhaal van pestslachtoffer Johan en enkele beeldfragmenten vullen het thema op een bijzondere manier in. De leerlingen krijgen tips over toneelspelen en spelen zelf mee. De scènes die ze spelen, beelden pestsituaties uit. Ze worden naderhand in groep besproken. Samen met de leerlingen gaan we op zoek naar oplossingen voor pesterijen. De inbreng van de leerlingen is dus groot. Hun opvoeringen en reacties spelen een duidelijke en belangrijke rol in onze zoektocht naar oplossingen voor het pestprobleem.

Dag van de jeugdbeweging
dagjeugdbeweging

Vrijdag 19 oktober is het de Dag van de jeugdbeweging! Dit is het uitgelezen moment om aan iedereen te tonen hoe leuk het is om in een jeugdbeweging te zitten. Zorg dat jouw Scouts, Chiro, KSA, VKSJ, JNM... goed vertegenwoordigd is en kom dus in uniform naar school! Je kan eventueel een vlag meebrengen van jouw jeugdbeweging, om zo de school wat op te fleuren. ‘s Middags zijn er leuke activiteiten op het grasplein naast de sportzaal. Kom de eer van jouw jeugdbeweging verdedigen, wij verwachten jullie daar!

Biotoopstudie
biotoopstudie

Deze biotoopstudie vormt de basis van de lessen natuurwetenschappen in het eerste jaar. In het kader van begeleid zelfstandig leren voeren de leerlingen heel wat waarnemingen uit. Ze ontdekken een enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Ze leren abiotische factoren meten, planten determineren en de aanpassingen van planten en dieren aan hun omgeving observeren. Tijdens onze ontdekkingstocht komen ook een aantal vakoverschrijdende eindtermen aan bod.

Trek mee in het biotoop

TOP-dag van Jokri
jokri

Op zaterdag 27 oktober 2012 organiseert de jeugddienst van het bisdom Gent een TOP-dag van Jokri (jonge christenen). Wil je een eigentijdse, creatieve en ontspannende ervaring in de kerkgemeenschap meemaken, dan is de TOP-dag een unieke kans voor jou. Vorig jaar trokken we met een aantal leerlingen naar Oostende waar we een fijne dag beleefden. Dit jaar worden we verwacht in Eeklo. Wat die dag allemaal te gebeuren staat, is nog een verrassing.

Ouderbevraging
ouderbevraging

Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed?
Hiervoor bevragen we de ouders van de leerlingen van het eerste jaar jaarlijks over het leren op school, het leven op school, de communicatie, het schoolteam, activiteiten ouderraad.

U kan de mening van hen nalezen (schooljaar2011-2012) in de ouderbevraging.

Fotoboek
fotobook

SBC in beeld. Neem regelmatig een kijkje in het fotoboek met oa de onthaaldag, Rijsel en Blueberry Hill

Verkeersveiligheid
verkeesrveiligheid

Het kruispunt aan de kerk van Leupegem is al jaren een zwart punt. Recent is een grote investering gedaan om de oversteek van de N60 in Leupegem veiliger te maken voor fietsers, maar zij moeten aan de kerk opnieuw tussen vrachtwagens en auto's slalommen. Tobias Hillaert, in juni bij ons afgestudeerd in 6LAWE, klaagde dit aan in 'De vragende partij' van de VRT. Zij kwamen de situatie ter plekke bekijken.

Bekijk de reportage op volgende link.

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief

De Sbc-Nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel gericht aan de ouders en bevat praktische en pedagogische informatie. Deze brief is op papier beschikbaar maar we willen hem ook graag zoveel mogelijk digitaal ter beschikking stellen. Verder is de nieuwsbrief te consulteren via smartschool en via onderstaande links:

Nieuwsbrief september 1ste jaar
Nieuwsbrief september 2 de jaar
Nieuwsbrief september 3 de jaar
Nieuwsbrief september 4 de jaar
Nieuwsbrief september 5 de jaar
Nieuwsbrief september 6 de jaar

Eerder verschenen nieuwsbrieven vindt u terug in het SBC - informeert via de menubalk <08 Nieuwsbrief> of via deze link

24 uren van Oudenaarde
24uOudenaarde

Op zaterdag 6 oktober 2012 organiseert het team van 24urenvanOudenaarde VZW, in samenwerking met het stadsbestuur Oudenaarde en met steun van het sbcollege een 24-urenloop ten voordele van het Kinderkankerfonds en de afdeling pediatrie van het AZ Oudenaarde.

Teams van +/- 12 personen lopen of wandelen gedurende 24 uur rond de Grote en Kleine markt in Oudenaarde, elke ronde is zo’n 700m lang. Dit grootse evenement zal gepaard gaan met tal van randactiviteiten.

Alle opbrengsten worden geschonken aan het kinderkankerfonds en de afdeling pediatrie van het AZ Oudenaarde.

www.24urenvanoudenaarde.be

Studietoelagen
Studietoelagen

Ouders van leerlingen secundair onderwijs die recht hebben op een schooltoelage ontvangen een bedrag dat varieert van €122,36 (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot €1080,25 (volledige toelage voor interne leerlingen).

Maar ook de school krijgt extra middelen per kind met schooltoelage! Daarmee kan zij investeren in beter onderwijs dat dichter aanleunt bij de noden van de leerlingen.

Je kan vanaf september 2012 een formulier krijgen in de school of in het CLB. De aanvraag kan echter ook voor 1 juni 2013 elektronisch ingediend worden. Meer info vind je op: http://www.schooltoelagen.be

Je kan ook (gratis) terecht op de Vlaamse Infolijn: 1700

MusicalBen X

In het kader van de lessen muzikale opvoeding gaan we met alle tweedejaars naar de musical Ben X in de stadsschouwbrug van Antwerpen. Na het boek, het toneelstuk en de film presenteren Musical van Vlaanderen en één… de grensverleggende musical!

Ben is een eenzame, licht autistische jongen die op school zwaar gepest wordt. Hij probeert de echte wereld zoveel mogelijk te ontvluchten en kruipt daarbij steeds dieper in zijn droomwereld: een virtuele wereld in een computergame. Wanneer Ben voor de zoveelste keer het slachtoffer wordt van zijn pestende klasgenoten, slaan de stoppen door. Hij wil dood, hij wil een ‘end game’ zoals hij het zelf noemt. Zijn internetvriendin neemt de trein om hem op te zoeken…

Het hoofdthema ‘pesten’ is vandaag meer dan ooit een actueel en aangrijpend gegeven.

Informaticalessen voor 3 en 4 GL

Onze school legt al geruime tijd sterk de nadruk op het gebruik van ICT en computers tijdens de lessen. Jammer genoeg is voor de leerlingen van Grieks-Latijn het vak Informatica niet voorzien in het lessenpakket. Nochtans is het belangrijk dat ook die leerlingen efficiënt leren gebruik maken van de computer en zijn verschillende programma’s. Wij hebben er daarom voor gekozen om het vak dit schooljaar facultatief aan te bieden aan de leerlingen die deze richting volgen, en dit op maandagavond van 16 tot 16.50 uur. De lessen gaan vooral over de pakketten Windows Verkenner (werken met mappen en bestanden), Word, Excel en Powerpoint. Proefwerken worden niet afgenomen, wel kunnen opdrachten gegeven worden, net zoals bij de leerlingen die informaticalessen volgen via het gewone lessenrooster.

De Munt: A Midsummer Night’s Dream

Een nieuw schooljaar en dus een nieuw Muntseizoen. De opener is voor ons wat ongewoon: geen opera of dans, maar een concert. Toen we vorig schooljaar het programma onder ogen kregen, konden we dit echter niet laten liggen. De jonge dirigent Jérémie Rhorer keert terug naar Brussel om er werk te brengen van twee gerenommeerde componisten, die de overgang tussen romantiek en classicisme vormen. Van Beethoven krijgen we zijn kortste symfonie, de achtste. De titel waaronder de hele avond geprogrammeerd wordt, komt van de toneelmuziek die Mendelsohn Bartholdy componeerde bij het gelijknamige stuk van William Shakespeare. Hij borduurde daarbij voort op een gelijknamige trompetouverture die hij als jongeman schreef. Wij gaan kijken en vooral luisteren op woensdag 12 september.

Cultuurdag 5des

De leerkrachten esthetica en de leerkrachten Frans organiseren op donderdag 27 september en vrijdag 5 oktober voor alle vijfdes een culturele dag in Oudenaarde en Ronse en een bezoek aan Roubaix en Rijsel.

In de voormiddag krijgen we een keuzefilm te zien, waarvan ‘Buried’ van Rodrigo Cortés er een is. De film is een masterclass in suspense en één van de meest claustrofobische thrillers ooit. Want zeg nu zelf, levend begraven worden, wie heeft die nachtmerrie nooit gehad? In de film wordt deze angst realiteit en komen we samen met het hoofdpersonage de hele film lang niet van onder de grond vandaan.

In de namiddag zal je kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Met de trein of met de fiets zullen we de steden Oudenaarde en Ronse verkennen. Zowel architectuur, schilder- en beeldhouwkunst, juweelontwerp, film en wandtapijten zullen het onderwerp zijn.

Stoffenspektakel

De leerlingen van het keuzevak kleding bezoeken op vrijdag 21 september het Stoffenspektakel in de Expo in Gent.

Het Stoffenspektakel is sinds het voorjaar van 2005 actief. Het is als een soort stoffenbeurs, maar dan voor consumenten. Het betreft een evenement waar verschillende landelijk bekende stoffenaanbieders de nieuwste stoffencollecties presenteren en verkopen. Er zijn minimaal 140 stoffenkramen aanwezig met damesstoffen, kinderstoffen, voeringstoffen, haute couture, gordijnen, vitrages, decostoffen, fournituren,… kortom alles wat we nodig hebben om aan de slag te kunnen in het keuzevak.

Cultuurdagen in Antwerpen voor 6de jaars
Antwerpen

op donderdag 27 september of vrijdag 5 oktober brengen we, onder begeleiding van een gids, een bezoek aan het Fort van Breendonk, oorspronkelijk een fort van het Belgische leger om Antwerpen te verdedigen. Vanaf september 1940 werd het gebruikt door de SS als ‘opvangkamp’ voor vooral politieke gevangenen. Van hieruit werden vanaf eind 1941 ook verschillende konvooien gevangenen naar Duitse concentratiekampen gestuurd.

We bezoeken ook het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim. In 1950 werd in het Middelheimpark voor het eerst een internationale beeldententoonstelling georganiseerd. De stad Antwerpen besloot toen om van dit prachtige park een openluchtmuseum voor beeldhouwkunst te maken. Hebben beelden vandaag nog een plaats in de hedendaagse kunst? Is er in een tijd van videokunst en installaties nog een toekomst voor het zuiver sculpturale? Het Middelheimmuseum antwoordt overtuigend: ja!

Zesdse naar Trier

Voor de zesdes richting moderne talen en klassieke talen organiseren de vakgroepen Duits en klassieke talen op vrijdag 5 oktober een bezoek aan Trier, de oudste stad van Duitsland. Historische monumenten, unieke kerken en imponerende Romeinse bouwwerken maken een bezoek aan deze romantische stad aan de Moezel tot een belevenis. Meer dan twintig eeuwen geschiedenis hebben de voormalige keizerstad zowel voor de kunstliefhebbers als voor natuurvrienden tot het perfecte reisdoel gemaakt. Architectuur uit vele perioden draagt bij tot het unieke karakter van de stad.

Middagmalen

Middagmaal

Het sbc-resto-systeem is uniek in zijn soort niet alleen vanwege zijn soepele toegankelijkheid maar vooral door de professionele aanpak van de KSOO-keukenploeg die dagelijks vanuit de sbc-keuken garant staat voor een uitgebreid aanbod smakelijke schotels. Via 'SBC - Informeert' - <06 Praktisch> - 'Middagmalen' - of via onderstaande link krijgt U een overzicht van de sbc-menu's. Smakelijk!

Sbc-Menu

Sbc-restosysteem

"Tutti Frutti" fruitproject .
fruitactie

Tutti Frutti: een vorm van gezondheidspromotie waarbij jongeren de gelegenheid krijgen eenmaal per week (op woensdag) een stuk fruit te eten tijdens de speeltijd.

Het schoolfruitproject is een prima aanzet om fruit te leren waarderen en om kinderen te stimuleren om dagelijks een stuk fruit te eten. De opzet van het project bestaat erin dat de leerlingen één dag in de week (op dinsdag) tijdens de voormiddagspeeltijd een stuk fruit krijgen, vanaf begin oktober tot eind juni, gedurende een volledig schooljaar. In totaal betekent dit een goeie dertigtal fruitweken! Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind laten deelnemen (deelnameprijs € 8). De prijs zal via de schoolrekening per semester worden vereffend. Deelnemen is niet verplicht, maar misschien kunnen de niet-deelnemers solidair zijn en op de fruitdag ook alleen een stuk fruit meebrengen als tussendoortje?

Tutti Frutti, gezond op school...

Sport na school

Begin oktober start het nieuwe SNS-seizoen. Zoals bij de vorige edities kan je ook nu een brede waaier aan sporten beoefenen aan een zeer democratische prijs. SNS wordt gecoördineerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport en Bloso, in samenwerking met de sportdiensten van Oudenaarde en Ronse, alle secundaire scholen en verschillende sportclubs uit de regio!.

Op www.sportnaschool.be vind je, naast het uurrooster, meer uitleg over de verschillende sporten en eventuele last minute wijzigingen in het programma!

Inschrijven voor één periode kost je 30€. Wie inschrijft voor de twee periodes, betaalt 50€. Voor deze prijs kan je gedurende 12 of 24 weken onbeperkt sporten! Bovendien krijg je via de ziekteverzekering nog een groot deel van het inschrijvingsgeld terug (dit varieert van 15€ tot 30€).

Alle praktische informatie en het inschrijvingsstrookje vind je in de nieuwsbrief van september op Smartschool of bij je leerkracht LO.

Middagsport

Ook dit schooljaar maken we in samenwerking en overleg met de sportverantwoordelijken van de Leerlingenraad werk van middagsport. Zowel voor de eerste als voor de tweede en derde graad zal de mogelijkheid worden gegeven om tijdens de middagpauze aan sport te doen. Volleybal en tennisvoetbal op de kleine speelplaats zijn nu al mogelijk. Later zullen ook activiteiten plaatsvinden in de sportzaal en/of op het grasveld achteraan de sporthal. Hou hiervoor Smartschool in de gaten of kijk op de infoborden of het prikbord in de sportzaal. Het volledige LO-team wenst jullie alvast veel sportplezier toe!

Kennismakingsdag nieuwe eerste jaars, vrijdag 31 augustus
onthaaldag

Wees gerust! De eerste schooldag in september is al lang niet meer die dag waarop eerstejaars schuchter aanschuiven aan de poort van de 'grote nieuwe school', met veel vragen en een bang hartje. Want tijdens de 'ONTHAAL- en KENNISMAKINGSDAG' van VRIJDAG 31 AUGUSTUS (van 10 tot 15 uur) leert elke nieuwe leerling zijn klasgenoten kennen en gaat de nieuwe klasgroep met de klassenleraar op verkenningstocht in de nieuwe school. Het college geeft al snel zijn geheimen prijs, de plaats in de klas wordt uitgetest en de verschillende stukjes van de puzzelopdracht onthullen met een kleine moeite de gezichten van de verschillende vakleerkrachten…

Webarchief

archief

Met de college-website proberen we een digitaal overzicht te geven van de eigenheid van onze school. De behandelde items van het vorig schooljaar vindt u terug in het webarchief via de menubalk <09 Archief>