Het lokaalonderhandelingscomité

ALgemeen

Het LOC is het wettelijk overleg- of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden op schoolniveau. Het regelt o.a. de arbeidsverhoudingen tussen het schoolbestuur en het personeel. Beide partijen zijn in dat comité vertegenwoordigd.

Administratief adres
VZW Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde

Hoogstraat 22

9700 Oudenaarde
Leden:
Voor het Sint-Bernarduscollege (SBC):
  • Directie: Peter Hoste
  • Directie: Thierry Godefroidt
  • Afgevaardigde COC: Dirk Dossche, (secretaris)
  • Afgevaardigde COC: Marc Dumortier
  • Afgevaardigde COC: Christelle Van Hautte
  • Afgevaardigde COC: Marleen Van Thuyne