overleggroepen

Schoolraad katholiek secundair onderwijs Oudenaarde
Algemeen

Het participatiedecreet in het onderwijs vervangt sedert 1 april 2005 de vroegere participatieraad door “Schoolraad”. De leden worden gekozen of gecoöpteerd uit 4 geledingen van elke school van het KSOO : het personeel, de ouders, de leerlingen en leden van de lokale gemeenschap – dit zijn niet-onderwijsmensen die hun oor te luisteren leggen bij het bredere publiek.

Volgende mensen vertegenwoordigen SBC in de schoolraad van het KSOO. Ze hebben wettelijk advies en overlegbevoedheid tegenover de directies inzake aangelegenheden die het personeel, de ouders en de leerlingen aanbelangen.

Leden:
Voorzitter Voor het Sint-Bernarduscollege (SBC):
  • Directie: Peter Hoste: email
  • Personeel: Frederik Derouck: email
  • Ouders: Hilde Van Parys: email
  • Leerlingen: Margot Lelieur: email
  • Lokale gemeenschap: Marleen Derveeuw: email