Zorg voor de leerling

De permanente aandacht voor het welbevinden van elke leerling is een taak van elk personeelslid en vergt begrip, luisterbereidheid en empathie. De leerlingenbegeleiding op onze school wordt gerealiseerd door de inbreng van elke vakleerkracht, klassenleraar en vertrouwensleerkracht, de rol van het leerlingensecretariaat en onze interne leerlingenbegeleiding,  het contact en overleg met de ouders en oudercomité [zie bij 'SBC in overleg'], de hulp van het Vrij  Centrum voor LeerlingenBegeleiding (= VCLB) en externe begeleiders zoals de GON-begeleiding. Het leefsleutelteam en de werkgroep Sprankel werken elk op hun eigen manier preventief aan de persoonlijkheidsvorming van alle leerlingen. Voor de overgang tussen basis en secundair onderwijs is er regelmatig overleg tussen het KBO en het KSOO (de werkgroep SOBAo). De werking van de leerlingenraad en haar participatie aan het schoolbeleid kan bijdragen tot de uitbouw van de pastorale zorg [zie bij 'Leerlingen in actie'].