Archief : Januari - Maart 2012

Tombola
tombola

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook dit schooljaar een tombola. De opbrengst gaat volledig naarpedagogische investeringen. Zo kunnen we in de toekomst in de beste omstandigheden onderwijs en opvoeding aan onze leerlingen blijven aanbieden.

Prijzen zijn af te halen op school tot 1 juni en de reserve nummers van 4 tot 30 juni.

U kan de uitslag hier terugvinden of downloaden.

De elektromotor
tombola

Heb je ooit gespeeld met een elektrisch treintje? We gaan dat nog eens overdoen in de klas met de leerlingen van het tweede jaar ... Hoe elektriciteit beweging veroorzaakt, ontdek men met de zelfgemaakte elektromotor. In de lessen techniek sturen we zelfs een echte modelspoorweg, inclusief slagbomen, spoorwegsignalisatie en roltrap!

Bekijk de montagecyclus

Galabal
Galabal

Op vrijdag 23 maart was er de twaalfde editie van het jaarlijkse galabal van de leerlingenraad.

Bekijk de sterren van het galabal

Reis digitaal mee naar Barcelona

Van woensdag 28 maart t.e.m. woensdag 4 april trekken de 6dejaars naar Barcelona. Wilt u het reisverloop digitaal volgen met foto’s en korte verslagen? Het kan:

• via twitter.com/sbcbarca

• via Facebook Sbcbarca toevoegen als vriend

• via http://barcelona.sbcollege.be .

Daens en Boon
Boon

In de loop van de maand mei nemen wij alle zesdejaars mee op een fotozoektocht door het Aalst van Louis-Paul Boon en Adolf Daens. We zien de tocht als een vakoverschrijdend project dat past bij de lessen esthetica en Nederlands.

Auteur Eric Vlaminck te gast

Erik Vlaminck, romanschrijver en theatermaker, komt op dinsdag 17 april naar onze school. Hij publiceerde o.a. een zesdelige roman fleuve over het leven van gewone mensen in het Vlaanderen van de twintigste eeuw, en ook de roman Suikerspin, een boek over het leven van een Siamese tweeling en vier generaties kermisreizigers. In 2011 verscheen Brandlucht, een roman over Vlaamse emigranten in Canada. In de voormiddag houdt hij gedurende een uur een interview/gesprek/performance over zijn laatste roman Brandlucht met alle leerlingen van 6 HUWE, 6ECMTc1 en 6ECMTc2.

Initiatie baanwielrennen

Op donderdag 26 april plannen we met het keuzevak sportuitdieping een uitstap naar het wielercentrum Eddy Merckx, gelegen aan de Blaarmeersen in Gent. Ter plaatse zullen we onder begeleiding van een monitor gedurende twee uur (van 15 tot 17 uur) een initiatie baanwielrennen krijgen.

De Munt: Drumming (Rosas)

Anne Teresa De Keersmaeker, het creatieve brein achter Rosas, heeft een voorliefde voor de muziek van Steve Reich. Met haar dansgezelschap heeft ze al verschillende stukken van de componist uit de school van de zogenaamde ‘minimal music’ als basis voor haar voorstellingen gebruikt. Drumming is een compositie uit 1971 waarin Reich teruggrijpt naar Afrikaanse ritmes en waarvoor De Keersmaeker in 1998 een dans creëerde. De muziek vertrekt vanuit één thema waarop voort geborduurd wordt door herhaling, omkering, versnelling of vertraging,… Datzelfde idee ligt ook aan de grondslag van de choreografie, wat een bedrieglijk eenvoudige maar toch complexe voorstelling oplevert. De muziek wordt live gespeeld door Ictus, een Brussels ensemble. We zijn heel blij dat we de kans hebben om deze herneming bij te wonen, op woensdag 25 april.

Le huitième jour
huitième

Als voorbereiding op het project Lentewiebels wordt voor de lessen godsdienst en Frans de film Le huitième jour aan de derdes vertoond en besproken. De bedoeling van dit vakoverschrijdend initiatief is tweeledig: enerzijds de leerlingen inleiden in de wereld van de gehandicapten, anderzijds willen we hen laten kennismaken met de Franstalige film.

Deze aangrijpende film van Jaco Van Dormael uit 1996 biedt ons hiertoe alle kansen. De prent gaat over een ongewone vriendschap tussen Harry en George. Harry is een drukke zakenman, die problemen heeft met zijn vrouw en kinderen. George is een jongeman die lijdt aan het syndroom van Down. Hij ontsnapt uit zijn tehuis en gaat op zoek naar zijn moeder. Toevallig loopt hij Harry tegen het lijf. Eerst moet Harry niks van hem weten, maar daarna helpt hij hem zoeken naar zijn moeder. Harry ontdekt dat hij nog veel kan leren van ‘son copain George’. In 1996 gaf de jury in Cannes de (gedeelde) prijs voor de beste acteur aan Pascal Duquenne (George) en Daniel Auteuil (Harry).

La promesse
promesse

In het kader van de lessen Frans kijken de vierdes naar La Promesse van de Belgische regisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne. Voor de Waalse gebroeders betekende deze film de internationale doorbraak. De film snijdt actuele thema’s aan, zoals racisme en het leed van de vluchtelingen. De herkenbaarheid bij jongeren is groot omdat hij onder andere handelt over de hedendaagse consumptiemaatschappij. Tijdens de lessen volgt dan ook een uitvoerige nabespreking van de film.

ICT en film

Na de proefwerkperiode krijgen de leerlingen van het tweede jaar op woensdag 28 maart afwisselend twee lesuren ICT en twee lesuren film. Het gaat om de film Radeloos. Als er plotseling iets verschrikkelijks gebeurt met zijn vader, staat Paco’s leven op zijn kop. Paco (18 jaar) klust niet meer aan zijn bus, hij stopt met zijn dj-werkzaamheden en zijn vriendin maakt het uit. Zelfs de website die hij samen met zijn vrienden maakt, kan hem niks schelen. Zijn schuldgevoel wordt steeds erger en alleen met een paar biertjes kan hij het even van zich af zetten. Hierdoor komt hij net zo in de problemen als Yara (17 jaar), zijn klasgenote. Zij probeert steeds dunner te worden om haar onzekerheid te verbergen. Daar gaat ze zo ver in, dat ze uiteindelijk geen uitweg meer ziet...

Romeins koken
100 dagen

In de lessen Latijn in het tweede jaar, onderdeel antieke cultuur, gaan we momenteel dieper in op het thema ‘het eten bij de Romeinen’. Samen eten is in elke cultuur een belangrijk sociaal gebeuren, ook bij ons. Daarom brengen we samen met onze leerlingen het Romeins koken in praktijk. We maken samen met hen een Romeinse maaltijd klaar.

Olyfran

Olyfran (de Olympiade van het Frans) lanceert opnieuw een YouTube-wedstrijd. De klas die het leukste filmpje publiceert op YouTube en op de avond van de mondelinge selectieproeven (woensdag 18 april 2012) het meeste bezoekers kan aantonen, krijgt twintig gratis filmtickets, de tweede tien. Vorig jaar werden de winnaars ook uitgenodigd op de officiële plechtigheid en werd hun filmpje daar vertoond. De bedoeling is dat zij op die manier publiciteit maken voor de taalwedstrijd. De leerlingen uit 4EC5a en 4GL hebben bijgevolg enkele prachtige filmpjes gemaakt. Sinds kort is er echter ook een zware concurrentie aan de gang met andere scholen. Onze leerlingen kunnen elke steun gebruiken. Kijken is dus de boodschap!

Studiereis Xanten
xanten

In mei zetten we met al onze eerste Latijnses een fikse stap terug in de tijd. Doel van de reis is een bezoek aan de Duitse stad Xanten, door de Romeinen beter gekend als ‘Colonia Ulpia Trajana’. Meer dan vierhonderd jaar lang behoorde een uitgestrekt deel van het huidige Duitsland, meer bepaald het gebied ten westen van de Rijn, tot het Romeinse Rijk.

Excursie aardrijkskunde

In het kader van het hoofdstuk bevolking en bebouwing trekken de eerstejaars, tijdens de tweede en derde week na de paasvakantie, een halve dag op excursie om de bebouwing te bestuderen en uiteindelijk een stedelijke, verstedelijkte en plattelandse kern van elkaar te kunnen onderscheiden.

Uitwisseling Polen

Uczniowie belgijskiej katolickiej szkoly St. Bernardus College w Oudenaarde, którzy w listopadzie ub.r. przyjmowali u siebie mlodziez z brzozowskiego gimnazjum, 7 marca br. przyjechali do naszego miasta z rewizyta. Goscie z Belgii przybyli do Brzozowa w ramach wymiany miedzynarodowej zawartej przez Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie ze szkola w Oudenaarde. Grupa skladajaca sie z 23 osób (i 2 opiekunów - Lisa Ketsman oraz Valerie Van Cauwenberghe) w trakcie pobytu w Polsce zatrzymala sie u rodzin brzozowskich gimnazjalistów. Podczas wycieczki (zaplanowanej na 7 dni) na uczniów z Oudenaarde czekaly liczne atrakcje, m.in. zwiedzanie najciekawszych miejsc naszego regionu, poznawanie naszej historii, tradycji i kultury.

http://www.brzozow.pl .

Galabal
Galabal

Op vrijdag 23 maart is er de twaalfde editie van het jaarlijkse galabal van de leerlingenraad. Er is voor elk wat wils: The Band of Willies krijgt de eer het galabal te openen, gevolgd door de aanstekelijke ska van Skatchou Bottos. Als hoofdact presenteren we Les Mecs, begeleid door live drums. Ondertussen kan je ook in de pianobar terecht om even uit te blazen en tegelijk te genieten van talent van bij ons: verschillende bandjes van onze school zullen het beste uit hun repertoire brengen, daarnaast verwachten wij ook Madame en Rose. We sluiten de avond af met Mister T ft. CU2.

Parijs 5des
Parijs

Aangezien de groep vijfdejaars vrij omvangrijk is, worden de bezinningsdagen telkens voor de helft van de leerlingen georganiseerd; de andere helft neemt op hetzelfde moment deel aan de
studiereis naar Parijs.
Na Amsterdam in het vierde jaar, gaat de reis in het vijfde jaar richting Parijs. We maken er meteen een driedaagse uitstap van, want deze metropool heeft heel wat te bieden. Het intrigerende Père Lachaisekerkhof, gotiek ten top in de Sainte-Chapelle en de Notre-Dame, de futuristische wijk la Défense, de indrukwekkende Pont Alexandre III, het pittoreske Montmartre, de statige Madeleinekerk, het bruisende Quartier Latin, de altijd drukke Champs-Elysées… kortom, te veel om op te noemen.

Bekijk enkele foto's

Bezinning 5des

Parijs

In de loop van de derde graad, de kinderjaren liggen achter de rug en de onwennigheid van de puberteit is voorbij, komt het er voor de jongere op aan om steeds meer zelf aan zijn leven te bouwen, zelf keuzes te maken. In tal van culturen zie je dat mensen zich op scharniermomenten even terugtrekken om zich te bezinnen en om na te gaan wat echt belangrijk is in hun leven. “Retraite” is de traditionele term die hiervoor in de schoolcultuur bestond.
De manier waarop men tot rust komt, verschilt van persoon tot persoon. Daarom voorzien we een ruim aanbod aan keuzes waarin de sociale en religieuze dimensie telkens een eigen klemtoon krijgen.

Bekijk enkele foto's

De wereld en wij
Unimath

Voor de leerlingen van het zesde jaar organiseren wij een tweedaags project "De wereld en wij". Het project vindt deels in Gent en deels in Brussel plaats, op donderdag 8 en vrijdag 9 maart.
De ene dag stellen we de schuldencrisis centraal, de andere dag hebben we het over de voedselproblematiek.
Via dit gevarieerd aanbod willen we onze zesdejaars met beide actuele onderwerpen confronteren en hen ter zake ruime achtergrondinformatie bezorgen.

Bekijk enkele foto's van de tentoonstelling : "Aan tafel" in Brussel.

Unimath 2011 - 2012
Unimath

De leerlingen van de derde graad met keuzevak wiskunde nemen ook dit schooljaar deel aan het project UniMath (“University Mathematics”) van de UGent. De bedoeling van het project is jongeren te sensibiliseren voor het nut van wiskunde. Aan de hand van een “echte toepassing” wil men er onze leerlingen bewust voor maken dat wiskunde nodig is. Dit vak speelt niet alleen in wetenschappen een belangrijke rol, maar ook in het bedrijfsleven. Medewerkers van de UGent zullen op onze school in een zestal lesuren een modern onderwerp uit het toepassingsgebied van de wiskunde behandelen. Onze vijfdejaars zullen de module “Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen” volgen en de zesdejaars de module “Integralen, behoudswetten en de planimeter”. Als afsluiter worden onze leerlingen op woensdagnamiddag 9 of 16 mei 2012 uitgenodigd op een slothappening in de gebouwen van de UGent.

Music Teachers Band
Music Teachers Band

Music Teachers Band neemt je mee op een reis door de wervelende wereld van rock-’n-roll tot triphop, van Bessie Smith tot Ozark Henry. En je zal zien dat heel wat zaken van toen nu nog altijd gebruikt worden: stijlen komen terug, instrumenten duiken telkens opnieuw op en zelfs oude melodieën worden uit de platenkast gehaald. Het muziekoverzicht wordt bovendien ook even geplaatst in een algemeen sociaal kleedje. Op woensdag 7 maart neemt de Music Teachers Band alle zesdes van 10.30 tot 12.10 uur mee op die reis door de geschiedenis van de popmuziek.

Apocrifu
Apocrifu

De abonnees van de Munt hebben er even moeten op wachten, maar op woensdag 21 maart, om 20 uur, krijgen we onze tweede voorstelling. Dans dit keer, en wel van publiekslieveling Sidi Larbi Cherkaoui.

Sterrenkundig observatorium
Sterrenkundig observatorium

Op dinsdag 13 maart a.s. bezoeken we met het keuzevak sterrenkunde van het vijfde jaar de afdeling ‘sterrenkunde’ van de UGent aan de Sterre. Prof. De Rycke zal ons vanaf 14.00u rondleiden en toelichting geven bij de uiteenlopende activiteiten die een student sterrenkunde op zijn bord krijgt.

Essencia
Essencia

De impact van de chemie op ons dagelijkse leven is veel groter dan je zou denken. Dat wil de chemische industrie aan iedereen duidelijk maken. Enkele sprekers van het toonaangevende bedrijf Total houden dan ook graag een gaatje vrij in hun drukke agenda om de geziene theorie in de lessen chemie te illustreren met voorbeelden uit de praktijk. De Essencia-voordrachten Chemie en de Jeugd vinden voor alle derdes plaats op vrijdag 9 maart, telkens twee lesuren per klas.

De Kangoeroewedstrijd
Kangoeroewedstrijd

De Kangoeroewedstrijd laat je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn. Even je hersenactiviteit opdrijven voor een aantrekkelijke reken- of denkpuzzel is best wel gezond en een prima belevenis. Alle leerlingen van het 2de jaar worden voor deze wedstrijd ingeschreven. De Kangoeroewedstrijd vindt plaats op donderdag 15 maart tijdens het eerste en tweede lesuur.

Een voorsmaakje en oefenopgaven vind je in de edities van de vorige jaren via deze link

Solidariteitsmaaltijd
Solidariteitsmaaltijd

Op vrijdag 30 maart is er, naar jaarlijkse gewoonte, een solidariteitsrijstmaal met stukjes kip en zoetzure saus, waaraan leerlingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Wij bieden een. Dit jaar wordt de winst gedeeld met de VZW Kansarmen in Oudenaarde. Met de opbrengst van het kerstontbijt en de solidarteitsmaaltijd willen we kansarmen uit Oudenaarde een paasmaal aanbieden. Dit vindt op zaterdag 14 april van 10 tot 17 uur plaats.

100 dagen
100 dagen

Op vrijdag 17 februari vierden de leerlingen van het zesde jaar hun symbolische laatste honderd dagen bij ons op school. Die dag werd volledig door hen samengesteld, met medewerking van ondersteuners, leerkrachten en directie.

De dag startte vroeg, rond 7 uur, op het Tacambaroplein met een dj-set voor de Oudenaardse scholen, georganiseerd door de jeugdraad. Om half negen werden de laatstejaars in resto 2 verwacht voor een ontbijt.

Daarna trokken ze met zijn allen naar de sporthal voor de preselecties van de klassencompetitie. Een vakjury bepaalde wie doorstoot naar de finale om 12.10 uur, die bijgewoond kon worden door de leerlingen van het derde tot het vijfde jaar. Aan het einde van de show weten we dan wie zich de creatiefste klas van het zesde jaar mag noemen. Nadien genieten zesdejaars en leerkrachten nog van een middagmaal om de dag af te sluiten.

Bekijk de foto's ( dankzij Lies Warlop en Jonas Vanderschueren)

De Griekse tragedie
grieksetragedie

De Griekse tragedie uit de Oudheid toegepast op de economische crisis in Griekenland vandaag. Onze leerkrachten Grieks, Dieter Wildemauwe en Marie-Agnes Vandenbogaerde, leggen in het programma "Man bijt hond" het verband uit tussen beide.

Bekijk de uitzending online op EEN.

Magritte Museum in Brussel
Magritte

In het kader van de lessen plastische opvoeding brengent alle eerstejaars een geleid bezoek aan het Magritte Museum in Brussel.

Het Magritte Museum opende zijn deuren op 2 juni 2009. Het stelt werk tentoon van de surrealistische kunstenaar René Magritte. De museumcollectie is de grootste ter wereld en omvat ruim 200 werken, waaronder olieverfschilderijen op doek, gouaches, tekeningen, beelden en beschilderde voorwerpen, maar ook reclameaffiches, partituren, oude foto’s en films gemaakt door Magritte. Onder begeleiding van een gids krijgen de leerlingen de kans om de échte werken van Magritte te aanschouwen, van dichtbij en op ware grootte.

Bekijk enkele foto's

Excursie Antwerpen
ExcursieAntwerpen

Op vrijdagen 10 en 17 februari trekken we richting Antwerpen om een van de grootste havens van Europa te bezoeken. Het havencentrum in Lillo heeft een aangepast programma voor leerlingen van de eerste graad. Zo gaan we de verschillende soorten landschappen bekijken en steken we zelfs even de grens over richting Nederland.

Toevallig kwamen we een reporter van het Nieuwsblad tegen die volgend verslagje schreef.

Alcoholgebruik bij jongeren
Paul Calle

Sommige jongeren drinken tegenwoordig te vroeg, te veel en te vaak. Jammer genoeg staan zij niet altijd stil bij de mogelijke gevolgen. Het lichaam van een jongere reageert anders op alcohol dan dat van een volwassene. De hersenen, het zenuwstelsel en de organen zijn kwetsbaarder voor de schadelijke inwerking van alcohol. Het redeneervermogen, het geheugen, het vermogen te plannen en de ruimtelijke oriëntatie kunnen hieronder te lijden hebben. In het kader van ons gezondheidsbeleid willen we over dit onderwerp graag duidelijke informatie verschaffen.

In samenwerking met de ouderraad nodigen wij daarom op dinsdag 7 februari om 20 uur in resto 3 dokter Paul Calle uit.

Dag van de verandering
Dag van de verandering

Sinds november 2010 is de leerlingenraad van de tweede graad ‘Plan Ouder’ van Sukhlal Pargi . Sukhlal werd geboren op 5 januari 2005 (hij is dus onlangs 7 jaar geworden) en woont samen met zijn mama, papa, zijn twee jongere zusjes en broertje in Jhadol, India. Dankzij Plan kan Sukhlal naar school gaan en hij en zijn familie stellen het goed en zijn zeer dankbaar voor onze maandelijkse financiële bijdrage. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de leerlingenraad van de tweede graad de Dag van de verandering. Die zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16 februari en volledig in het teken staan van Sukhlal.

Vlaamse week tegen pesten
Vlaamse week tegen pesten

Tijdens de Vlaamse week tegen pesten, van maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari , krijgen alle leerlingen van de eerste en de tweede graad gedurende één lesuur een interactief programma rond cyberpesten, een actueel probleem.

De leerlingen krijgen onder andere tips over het beveiligen van Facebook en het verantwoord omgaan met informatie op het internet.

Dikketruiendag
Dikketruiendag

Onze school doet een warme oproep naar de leerlingen om op donderdag 16 februari deel te nemen aan Dikketruiendag.

Deze symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen een vaste waarde. De leerlingenraden bedenken educatieve en ludieke acties om Dikketruiendag in de verf te zetten. We mikken vooral op eenvoudige maatregelen die het volledige jaar op een structurele wijze aangehouden kunnen worden: aan het eind van de dag worden toestellen uitgeschakeld , de lichten worden gedoofd… Die dag wordt de verwarming een aantal graden lager gezet. De leerlingen zijn dus gewaarschuwd: hou rekening met de temperaturen en doe een extra trui, sjaal, muts, wanten…aan.

Afrikaanse SBC-studente
Afrikaanse SBC-studente

We verwelkomen Monique Stuyck op onze school. Deze enthousiaste Afrikaanse studente (met Belgische roots) loopt als vrije studente vier weken school op het SBC in de klas 4WEc. Monique heeft de ambitie om bij haar hogere studies eventueel verder te studeren in België. Deze uitwisseling is een eerste kennismaking met Europa en België. Het is een unieke ervaring zowel voor haar als voor onze studenten.

MuziekInstrumentenMuseum
MuziekInstrumentenMuseum

In het kader van de lessen muzikale opvoeding gaan we met alle eerstejaars naar het MIM (MuziekInstrumentenMuseum) in Brussel. In het prachtige Old England-huis van Emile Horta zoomen we tijdens een rondleiding in op een aantal instrumenten. De gids gaat een dialoog aan met de jongeren en bouwt samen met ons zijn verhaal op.

We luisteren actief naar muziek en putten daarbij uit diverse genres. Naast het bekijken van enkele stukken uit de collectie kunnen we met de leerlingen ook instrumenten van de educatieve dienst aanraken, uit elkaar halen en natuurlijk ook bespelen. Het wordt een unieke ervaring!

Tweedejaars naar de musical
musical

In het kader van de lessen muzikale opvoeding gaan we met alle tweedejaars naar de musical De Producers in het Capitole in Gent. Musical van Vlaanderen presenteert deze musical van Mel Brooks en Thomas Meehan, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1968. De Producers ging in 2001 in première op Broadway en ging lopen met maar liefst twaalf Tony Awards.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin
Aquafin

In de lessen Wetenschappelijk Werk van het tweede jaar zijn wij momenteel bezig met het project water. Wij hebben het hier onder andere over de waterkringloop, over het nut van water, maar ook over waterzuivering. In het kader van het luik waterzuivering brengen wij een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Oudenaarde. Deze educatieve uitstap is een ideale gelegenheid om de leerplandoelstellingen te bereiken. De excursie wordt begeleid door een gids.

4des naar Amsterdam
Amsterdam

Binnenkort gaan alle leerlingen van het 4de jaar op studiereis naar Antwerpen en Amsterdam . Op het programma staan o.a. het Arenastadion, een Baantjerzoektocht, het Van Goghmuseum, een boottocht op de grachten, het Hermitagemuseum, het Madame Tussaud, het Amsterdam Dungeon en het Anne Frank Huis.

Studiereis naar Antwerpen voor de 4des
Antwerpen

Op vrijdagen 2 en 9 maart trekken we met de vierdejaars naar Antwerpen voor een studiedag in het kader van de lessen geschiedenis en godsdienst. De leerlingen krijgen er een gevarieerd programma rond cultuur, geschiedenis en religie aangeboden. Een halve dag staat in het teken van godsdienst. Tijdens een gegidste wandeling worden we ondergedompeld in de multireligieuze wereld van Antwerpen.

De andere halve dag bekijken we Antwerpen historisch. Een bezoek aan het Rockox-of Rubenshuis, het Plantijnmuseum of een wandeling in het historische centrum leert ons meer over de belangrijke rol die Antwerpen in het verleden heeft gespeeld.

The English Theatre Company
ETC

Op maandag 6 februari brengt ETC ( English Theatre Company ) voor leerlingen van het vierde jaar de voorstelling ‘William B’.

ETC voert originele toneelstukken op die geschreven zijn naar de leeftijd en het taalniveau van het publiek, zowel thematisch, stilistisch als pedagogisch. ETC biedt toneelstukken aan in ‘native’ Engels en op maat gemaakt voor de leerlingen zodat ze interactief, pedagogisch verantwoord en stimulerend zijn.

Sprankelvoormiddag voor de 5des
Sprankel

In het kader van relationele en seksuele vorming organiseren we voor de vijfdes op woensdag 15 februari een Sprankelvoormiddag. Op die voormiddag mogen de leerlingen aan twee workshops deelnemen.

Zij kunnen daarvoor kiezen uit het volgende aanbod: anorexia en boulemia nervosa, vormingsspel: de gelukzak, conflicthantering, relationele vorming, relaties onder invloed van alcohol en drugs, alcoholmisbruik, ju jitsu, relaxatie en meditatie, yoga, relaxeren met Tibetaanse klankschalen en omgaan met psychische problemen.

English literature workshops
Shakespeare

Wheel is een theatergezelschap uit Londen dat sinds 1984 in heel Europa workshops toneel in het Engels geeft. Twee performers – m/v – komen andermaal met veel Will-power de speelplaats opgereden en brengen een frisse, vrolijke en vooral interactieve show.

In de English literature workshops bieden ze een alternatieve en speelse manier aan om de vaak moeilijke Shakespeare te smaken. In plaats van een les over „Othello” of „Romeo en Juliet” spelen leerlingen zelf Lady Macbeth of Claudius uit „Hamlet”.

Aan de leerlingen moderne talen toont Shakespeare and Tragedy hoe relevant en universeel Shakespeares tragedies wel zijn. Voor de leerlingen niet-moderne talen is er Introduction to Shakespeare. Wie was hij? Waarom is hij zo beroemd? Via een grappige show krijgen ze een schat aan informatie over de grote bard. Een unieke manier om Engels in te oefenen!

De workshops vinden plaats op dinsdag 31 januari op school.

De wereld en wij
De wereld en wij

Ook dit schooljaar organiseren wij voor alle zesdejaars een tweedaags project De wereld en wij. Het project vindt deels in Gent en deels in Brussel plaats, op donderdag 8 en vrijdag 9 maart.

We kiezen dit jaar voor twee thema’s. De ene dag stellen we de schuldencrisis centraal, de andere dag hebben we het over de voedselproblematiek .

Franse film: les Barons
les Barons

Op woensdag 15 februari gaan de leerlingen van de zesdes in het kader van de les Frans kijken naar Les Barons in de Kinepolis in Gent.

In de les zullen we de leerlingen voorbereiden op de taal en de humor die in deze film gehanteerd worden en zullen we hen laten nadenken over de aanwezigheid van de Marokkaanse jongeren in België en over de multiculturele samenleving.

De val van de Berlijnse muur
muur

In de derde graad Moderne Talen wordt in de lessen Duits , o.a. via het thema van de Berlijnse muur, aandacht besteed aan Intercultureel leren. Niet enkel voor Duitsland, maar ook voor de toekomst van Europa was 9 november 1989 een belangrijk historisch moment.

Op maandagnamiddag 6 februari (van 14.10 tot 15.50 uur) zal hij voor de leerlingen van het zesde jaar Moderne Talen in het Duits over zijn persoonlijke ervaringen vertellen. Dit is voor de leerlingen ook een unieke kans om een ‘Muttersprachler’ te horen.

Contactavond met oud-leerlingen
Contactavond

Een volledig beeld van een studierichting krijg je vooral als dit verhaal ook aangevuld wordt met de ervaringen van studenten. Daarom organiseren wij voor onze zesdejaars een contactavond met oud-leerlingen van onze school. De zesdejaars geven ons door uit welke studierichtingen zij graag een student willen ontmoeten. Wij gaan dan op zoek naar oud-leerlingen die deze opleidingen al minstens één jaar succesvol hebben gevolgd. Die avond, dit jaar op vrijdag 2 maart, kunnen onze leerlingen dan informatie uit eerste hand krijgen en eventueel cursussen inkijken.

Bezoek Centrum Dr. Guislain
Dr. Guislain

In het kader van het keuzevak “Geestelijke gezondheidszorg: hoe anders is anders?” brengen we op donderdag 2 februari een bezoek aan het psychiatrisch centrum dr. Guislain in Gent.

Het bezoek bestaat onder meer uit een rondleiding op de verschillende afdelingen van de algemene psychiatrie. We maken kennis met de verschillende leden van het multidisciplinaire team en we kunnen proeven van een sessie dramatherapie. Voor de vrijwilligers is er aansluitend ook een avondprogramma voorzien: een theatervoorstelling Risjaar den derde (Shakespeare), opgevoerd door psychiatrische patiënten.

.

Lesmarathon voor het Goede Doel
Lesmarathon

Op 20 en 21 januari 2012 organiseren we op school voor de derde keer een 24-uur-lesmarathon voor het Goede Doel. De vorige keren (in 2004 en in 2008) waren een groot succes! We hopen dat opnieuw honderden leerlingen zich willen laten sponsoren om 24 uur lang op school aanwezig te zijn. Daar krijgen ze dan 24 uur lang les, sport, film, getuigenissen,… De opbrengst van onze inspanningen gaat dit keer naar de Damiaanactie. In de zomer van 2010 trokken twee oud-leerlingen (Liesbet Claeys en Maud Gyssels) naar Guatemala. We laten ons graag aansporen door de gedrevenheid waarmee ze terug naar huis kwamen. De komende Damiaanactie in januari 2012 wordt Congo in de kijker gezet.

U kan volgen op de blog

Bekijk de foto's

Bekijk het nieuwsfragment op vtm

 

 

Toelatingsexamen arts en tandarts
toelatingsexamen

Al wie geneeskunde wil studeren, moet vooraf slagen voor het toelatingsexamen arts & tandarts. Het examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen): 3 juli en 28 augustus 2012..
Sinds de inrichting van het examen is het slaagpercentage voor de opleiding arts aan de Vlaamse universiteiten sterk gestegen: 85 tot 90 % van de eerstejaars geneeskunde slaagt.
Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen:

  • Het KIW-deel (Kennis in de wetenschappen) peilt naar kennis en inzicht in biologie, chemie,
    fysica en wiskunde.
  • Het IVV-deel (informatie verwerven en verwerken) gaat de capaciteiten na om informatie te verweren en te verwerken, en peilt naar het studeerpotentieel.
Meer info op www.toelatingsexamen-geneeskunde.be een onafhankelijke informatiebron voor iedereen die meer wil weten over alles wat met het toelatingsexamen geneeskunde  te maken heeft.
Alles i.v.m. de verkeersveiligheid
fiets

De politie richt zich sinds enkele jaren tot de leerlingen van het secundair onderwijs want jongeren, ouder dan 12 jaar, worden zeer actieve verkeersdeelnemers. Zij moeten zich verder verplaatsen om naar school te gaan en hebben een druk sociaal leven dat tal van verplaatsingen met zich meebrengt. Het merendeel maakt dan ook gebruik van diverse vervoersmiddelen zoals de fiets, de bromfiets, het openbaar vervoer en uiteindelijk de auto. Om onze leerlingen beter voor te bereiden om zich (alleen) in het verkeer te begeven, voorziet de politie infosessies voor alle klassen van het eerste, derde en vijfde jaar. De inhoud is telkens afgestemd op hun leeftijd en verplaatsingspatroon. De sessie vindt plaats tijdens de lesuren gedurende de eerste drie weken van januari.

 

 

 

 

rijsimulatorVoor de leerlingen van het zesde jaar werd het levensecht dankzij de rijsimulator (foto's van Laura Van Poucke)

Oudercontact
oudercontact

Op zaterdag 28 januari is er een oudercontact. Dit vindt plaats in de sportzaal die je het best via de Meinaert kan bereiken. Op die dag zullen alle leerkrachten aanwezig zijn.

Tombola
tombola

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook dit schooljaar een tombola. De opbrengst gaat volledig naar pedagogische investeringen. Zo kunnen we in de toekomst in de beste omstandigheden onderwijs en opvoeding aan onze leerlingen blijven aanbieden.

In januari wordt de tombola opgestart en de trekking vindt plaats op 21 maart 2012. Ook dit jaar zorgt de school voor een prijzenpot met waardevolle prijzen, met als hoofdprijs een laptop.

Batterijen voor banken
batterijen

Onze school wil op een actieve manier bijdragen aan een beter leefmilieu. Daarom moedigen we onze leerlingen aan om gebruikte batterijen te recycleren. Vanaf januari kan je jouw batterijen kwijt in de verzamelbox aan de leerlingenreceptie in de hofbouw. Je kan ook de lege inktpatronen, cartridges en toners van je printer binnenbrengen, maar evengoed oude gsm’s. Die kan je kwijt in het leerlingensecretariaat. Hoe meer batterijen we verzamelen, hoe meer punten we verdienen van Bebat. Deze punten zullen we investeren in nieuwe zitbanken op de speelplaatsen.

Keuzevak Italiaans
Rome

Ter voorbereiding van de geplande Romereis (van maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 februari 2012) worden de leerlingen van het 2de jaar keuzevak Italiaans samen met hun ouders uitgenodigd op een informatieavond. Die zal plaatsvinden op donderdag 26 januari om 20 uur in de filmzaal. Bedoeling van deze avond is het programma van de reis nader toe te lichten en de nodige praktische afspraken te maken.

Alles i.v.m. de fietser
fiets

De politie richt zich sinds enkele jaren tot de leerlingen van het secundair onderwijs want jongeren, ouder dan 12 jaar, worden zeer actieve verkeersdeelnemers. Zij moeten zich verder verplaatsen om naar school te gaan en hebben een druk sociaal leven dat tal van verplaatsingen met zich meebrengt. Het merendeel maakt dan ook gebruik van diverse vervoersmiddelen zoals de fiets, de bromfiets, het openbaar vervoer en uiteindelijk de auto. Om onze leerlingen beter voor te bereiden om zich (alleen) in het verkeer te begeven, voorziet de politie infosessies voor alle klassen van het eerste, derde en vijfde jaar. De inhoud is telkens afgestemd op hun leeftijd en verplaatsingspatroon. De sessie vindt plaats tijdens de lesuren gedurende de eerste drie weken van januari.

Wandelen vol verwondering
Het Pad der Verwondering

Ben jij ook al eens blijven stilstaan bij het brandglasraam in de poort van de voorbouw? Heb je je al eens afgevraagd wat de betekenis is van de muurschildering aan de hofbouw? Hou je van spannende verhalen en dool je graag door de donkere gangen van oude gebouwen waar de muren (soms letterlijk) vertellen over vroeger? Dan zal je ongetwijfeld plezier beleven aan de rondleiding doorheen het oudste gedeelte van onze school. De wandeling, die de naam Het Pad der Verwondering meegekregen heeft, leidt de leeerlingen van derdes en vijfdes doorheen het vroegere kasselrijhuis waarvan de oorsprong teruggaat tot begin 1600. Het Pad der Verwondering is een uitstapje in het verleden met verrassende ontmoetingen waarin ook muziek en poëzie niet ontbreken.

Vertalen vanuit de oudheid
Patrick Lateur

op vrijdag 27 januari wordt Patrick Lateur uitgenodigd. Hij was jarenlang leerkracht Latijn en Grieks, schrijft poëzie en proza maar vertaalt ook, voornamelijk uit het Latijn, Grieks en Italiaans. Patrick Lateur gunt ons een blik achter de schermen van het vertaalproces. Welke obstakels zijn er en met welke technieken gaat hij die te lijf? Hij geeft voorbeelden uit zijn eigen oeuvre en de leerlingen krijgen de kans hun eigen ervaringen voor te leggen in een sessie die twee lesuren zal duren.

Pars vite et reviens tard
Pars vite et reviens tard

Op donderdag 26 januari gaan de leerlingen van de vijfdes naar Kinepolis Gent om er de Franse film Pars vite et reviens tard te bekijken.

Het decor voor deze film uit 2007 is Parijs, waar een reeks mensen sterft ten gevolge van de pest. Politiecommissaris Jean-Baptiste Adamsberg komt erachter dat iemand de ziekte controleert en beslist wie er waar en wanneer sterft.

Naast het meeslepende karakter van deze politiethriller biedt de film ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met bepaalde wijken van de lichtstad die de leerlingen over enkele weken met hun eigen ogen zullen kunnen aanschouwen.

Bezinningsdagen
Bezinningsdagen

Tijdens de bezinningsdagen komen de leerlingen van de vijfdes tot rust komt. We voorzien een ruim aanbod aan keuzes waarin de sociale en religieuze dimensie telkens een eigen klemtoon krijgen. Aangezien de groep vijfdejaars vrij omvangrijk is, worden de bezinningsdagen telkens voor de helft van de leerlingen georganiseerd; de andere helft neemt op hetzelfde moment deel aan de studiereis naar Parijs.

Laatstejaars naar SID-IN
Sid-In Elk jaar organiseren de CLB's en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de netoverschrijdende studie-informatiedagen (SID-in) in de vijf Vlaamse provincies. Het opzet van de SID-in's is om de laatstejaars secundair onderwijs kennis te laten maken met de studiemogelijkheden na het secundair onderwijs en met een zo volledig mogelijk aanbod hoger onderwijs en hen zo te ondersteunen in hun studiekeuze(proces). Alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen zijn tijdens de SID-in's vertegenwoordigd . Ook kunnen de laatstejaars terecht bij een 14-tal beroepssectoren. donderdagvoormiddag 26 januari trekken de Sbc'ers hiervoor naar Flanders Expo.

Meer info op  Kies wat je echt wil...