overleggroepen

Algemeen

De ouderraad is één van de overlegorganen die samen met de directie het schoolbeleid bepalen. De betrokken ouders vormen een groep waarmee de directie op een kritische en constructieve manier over het algemeen belang van de school kan overleggen.

De directie informeert de raad grondig over het schoolbeleid en luistert hoe ouders bepaalde maatregelen of initiatieven ervaren. De ouders brengen ideeën aan en spelen eventuele bekommernissen en problemen door aan de directie, die de signalen onderzoekt. De betrokken ouders engageren zich om bij de vergaderingen van de raad en de activiteiten van de school maximaal aanwezig te zijn. Op deze manier kan er een sterk vertrouwen groeien tussen de school en een gemotiveerde en dynamische groep ouders.

Er moet zorgvuldig gewaakt worden over de band tussen de ouderraad en de grote groep ouders. Het is daarom belangrijk dat alle leerjaren voldoende vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van de ouderraad wijzigt jaarlijks; men kan maar lid blijven zolang men een kind op school heeft en bij aanvang van elk schooljaar is het de bedoeling de groep te vervolledigen met drie ouders van kinderen uit het eerste jaar.

De raad heeft zeven vergaderingen per schooljaar. De voorbereiding hiervan gebeurt door de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris, in samenspraak met de directie. Alle ouders kunnen agendapunten aanbrengen. Het verslag van het overleg tussen directie en ouders verschijnt in de College-Info.

De leden van de ouderraad zijn verdeeld over werkgroepen. Voor het ogenblik zijn dat : communicatie ouders/school, eerstejaars, financiën en verkeer. Deze laatste groep werkt ook school- en netoverschrijdend. De groepen komen apart samen en op de plenaire vergaderingen wordt verslag uitgebracht en geëvalueerd.

Jaarlijks organiseert de ouderraad een vormende vergadering voor alle ouders; pesten, jongerencultuur, schoolmoeheid, relationele en seksuele opvoeding van jongeren kwamen reeds aan bod.

De ouderraad levert praktische hulp bij :
  • de infoavonden voor de nieuwe leerlingen, de contactavonden voor de ouders van de eerstejaars en de proclamatie van de laatstejaars
  • het jaarlijkse galabal georganiseerd door de leerlingenraad
  • het schooltoneel
  • de culinaire weekends
  • de opendeurdag.
  • De ouders zijn tevens vertegenwoordigd in participatieraden

De oudervereniging is aangesloten bij de VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen).

DE ouderraad is te bereiken met onderstaand email adres:
ouderraad.sbc@gmail.com

Voorzitter: Catharina Vandermeersch- Van Canneyt

Verslagen schooljaar 2010-2011:

Verslag vergadering 7 juni 2011
Verslag vergadering 5 mei 2011
Verslag vergadering 21 februari 2011
Verslag vergadering 9 december 2010
Verslag vergadering 8 november 2010

Verslagen schooljaar 2009-2010:

Verslag vergadering 8 juni 2010
Verslag vergadering 6 mei 2010
Verslag vergadering 22 februari 2010

Verslagen schooljaar 2008-2009:
Verslag vergadering 8 juni 2009
Verslag vergadering 21 aprl 2009
verslag vergadering 12 februari 2009
Verslag vergadering 8 december 2008
Verslag vergadering 2 november 2008
verslag vergadering 25 september 2008

Verslagen schooljaar 2007-2008:

verslag vergadering 2 juni 2008
verslag vergadering 29 april 2008
verslag vergadering 22 januari 2008
verslag vergadering 6 december 2007
verslag vergadering 22 oktober 2007
verslag vergadering 27 september 2007

Verslagen 2005-2007:
Archief verslagen Ouderraad