Contact: Basis van vertrouwen

De ouders kunnen altijd op school terecht en op geregelde tijdstippen staan onze deuren helemaal open.
Verkenningsmiddag

Bij het einde van de verkenningsmiddag voor de eerstejaars (de laatste week van de grote vakantie) zijn de ouders welkom op de school om met de leerkrachten en directie kennis te maken.

Eerste oudercontact.

Op het einde van september wordt de schoolstart in een eerste oudercontact geëvalueerd. Ongetwijfeld ervaart een ouder hoe zijn kind zich voelt op school, hoe het de klasgroep beleeft, hoe het omgaat met taken en lessen. De leerkrachten hebben intussen enig zicht gekregen op het functioneren van de klasgroep. Misschien zijn enkele praktische toelichtingen gewenst of wat uitleg bij de voorbereiding van de nakende ‘oktobertoetsen’.

Selectief oudercontact

De dag voor de kerstvakantie kunnen ouders door de klassenraad uitgenodigd worden op een selectief oudercontact om de resultaten van hun zoon of dochter te evalueren. Vaak ligt een advies tot tijdige heroriëntering aan de basis van deze uitnodiging.

Algemeen oudercontact

Om de resultaten van het eerste trimester en het begin van het tweede trimester te bespreken is er op een zaterdag eind januari of begin februari een algemeen oudercontact. Alle vakleerkrachten, klassenleraars en de directie zijn aanwezig om met de ouders in gesprek te gaan.

Sbculinair

In de loop van november organiseert het Sint-Bernarduscollege het jaarlijkse eetfestijn. Dit feest is een gekende afspraakplaats voor ouders, leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en sympathisanten van de school. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat er ieder jaar borg voor dat de school gedurende twee weekeinden omgetoverd wordt tot een gezellig en gastvrij familierestaurant.

Opendeurdag

Alle leerlingen en ouders van het Sint-Bernarduscollege zijn van harte welkom op de opendeurdag. Naast informatiestands, rond-leidingen, open klassen, proeflessen en inschrijvingen ligt de nadruk op sport, amusement, cultuur en op ‘gezellig samenzijn’ van leerlingen, leerkrachten, ouders en directie.De samenwerking van de personeelsleden met het oudercomité, de leerlingenraad en heel wat leerlingen maakt van de opendeurdag keer op keer een echte feestdag.

Oudercontact studiekeuzebegeleiding.

Wanneer er bij het einde van een graad een belangrijke studiekeuze moet gemaakt worden, proberen de leerkrachten de leerlingen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Dit project wordt steeds afgesloten met een oudercontact i.v.m. de studiekeuzebegeleiding. Ook hier bestaat de mogelijkheid om met de klassenleraar en de vakleerkrachten van gedachten te wisselen.

Oudercontact einde schooljaar

De laatste schooldag kunnen ouders uitgenodigd worden op een selectief oudercontact om de resultaten van hun zoon of dochter te bespreken. Dit is steeds het geval wanneer de delibererende klassenraad beslist tot het geven van een vakantietaak, een waarschuwing, een uitgestelde proef, een afwijkend studieadvies of bij een B- of C-attest.