MOS

mos

MOS is de afkorting Milieuzorg Op School. Leerlingen en leerkrachten maken samen de werkgroep MOS. De eerste grote actie die we op het getouw zetten was het aanpakken van het afvalprobleem op school. Tot 2004 werd er geen afval gesorteerd op het SBcollege, en daar brachten we drastisch verandering in: in elk lokaal, van aardrijkskundeklas tot leerkrachtenstudio verschenen twee soorten vuilnisbakken: één voor papier en één voor de restafval.

Een keer per week wordt dat afval door een leerling naar een verzamelpunt gebracht: uit het restafval worden dan nog vlug blikjes, brikjes en plastiekflesjes gehaald om in de gekende blauwe PMD-vuilniszakken Ook op de speelplaats en in de resto's verschenen PMD-bakken.

Het resultaat: de afvalberg is serieus verminderd. Onze restafval is van ongeveer 5000 l per week naar 3300 l per week teruggeschroefd. Dat is een flink volume dat niet meer naar de verbrandingsoven gaat. Uit de klassen verzamelen we nu per week twee grote bakken papier en karton en ook nog een grote zak PMD.

Toch moet het nog beter. Sorteren om te recyleren is een eerste stap. Hoger en beter op de afvalladder is het hergebruiken en het voorkomen van afval. Heroplaadbare batterijen, meer boterhamdozen, persoonlijke drinkbussen zijn de volgende doelen. MOS heeft effect!