Dossier 1ste jaar

Mevrouw, mijnheer

U wenst uw dochter of zoon in te schrijven als leerling(e) van onze school. We danken u voor uw vertrouwen. Op de website vindt U alvast enkele digitale bestanden van wat U bij inschrijving in de inschrijvingsmap ontvangt.

dossier 1ste jaars
 • een infobrochure van de school en  het schoolreglement. Beide documenten bevatten allerhande informatie die u kan helpen een beeld te vormen van het Sint-Bernarduscollege.
 •   een extra zorgfiche, een formulier ter ondertekening voor akkoord met het schoolreglement en een boekenlijst

Om uw aanvraag tot inschrijving administratief af te handelen, vragen we u enkele documenten in te vullen die U in de inschrijvingsbundel vindt en deze gebundeld in een mica op het secretariaat in te dienen, ten laatste op vrijdag 6 juli. Wel wacht u best tot na de ontvangst van het getuigschrift om alles in één keer te kunnen indienen.

 • de (gele) inlichtingenfiche,
 •   (indien nodig) de witte extra-zorgfiche,
 • de akkoord verklaring met het schoolreglement,een kopie van het getuigschrift van het basisonderwijs (dat u pas ontvangt in de loop van de laatste schooldagen) of, indien uw zoon of dochter dit niet heeft behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar,
 • een kopie van de voor- en ommezijde van de identiteitskaart [indien niet gebeurd bij de inschrijving. Indien uw zoon of dochter nog niet beschikt over een identiteitskaart, wil dan een kopie van zijn/haar SIS-kaart (ter controle van het rijksregisternummer) en van uw trouwboekje (ter controle van de schrijfwijze van de namen) meebrengen.
 • de korte bevraging i.v.m. de ICT-aanpak (typen / internetverbinding).
dossier 1ste jaars

Graag ontvingen we ook enkele documenten die u mogelijks ontvangen hebt van de basisschool:

 • het advies van de basisschool
 • een zorgfiche met overdrachtgegevens van basis naar secundair (= basofiche)

Tot slot:

 • Een schoolagenda en huistaakbladen worden door de school bezorgd.
 • De gymkledij die bestaat uit een grijs T-shirt met het logo van de school en een blauwe bermuda-gymbroek wordt door de leerling besteld tijdens de eerste les lichamelijke opvoeding.
 • Voor de aankoop van schriften, mappen, tekengerei … raden wij u aan te wachten tot de laatste weken van de vakantie in het vooruitzicht van bijzondere acties van enkele winkelketens (zie ook infobrochure).
 • In de tweede helft van augustus ontvangt u van ons een verder schrijven met nadere inlichtingen betreffende de start van het nieuwe schooljaar.
dossier 1ste jaars

Met vriendelijke groeten

de directie

Enkele sfeerbeelden uit het eerste jaar: