De scholengemeenschap SGKSO Vlaamse Ardennen

Sinds 1september 1999 vormen de verschillende Katholieke onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs van de regio Vlaamse Ardennen (Oudenaarde - Ronse) een scholengemeenschap met als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de scholen. Zij is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voor de vorming en de scholengemeenschap, die de naam "Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen" meekreeg, sloten de betrokken Inrichtende Machten een samenwerkingscontract af.

De betrokken Inrichtende Machten zijn:
  • vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO)
  • vzw Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse (V.K.O.R.R.)

Elke Inrichtende Macht blijft verantwoordelijk voor de onderwijsinstellingen die zij inricht binnen de scholengemeenschap.

De scholengemeenschap wordt beheerd door een Comité van Afgevaardigden van de Inrichtende Machten, kortweg CAIM genoemd, samengesteld uit gevolmachtigde gemandateerden van de betrokken Inrichtende Machten.

Het CAIM heeft een ‘College van Directeurs’ of CODI aangesteld. Dit college bestaat uit de directeurs en adjunct-directeurs van alle scholen van de scholengemeenschap. Het CODI heeft een adviserende en uitvoerende taak.

Het bestuur van de scholengemeenschap heeft bij mandaat een Coördinerend Directeur aangesteld, met name Thierry Godefroidt. Hij is belast met alle materie aangaande de scholengemeenschap. De coördinerend directeur wordt bijgestaan door een administratief medewerker.

Bijkomende informatie rond de scholengemeenschap kan je vinden op deze website.