RemediŽringsbeleid 1ste jaar voor Frans, Latijn, Nederlands en wiskunde

Vanaf dit jaar stelt de school leerkrachten vrij om leerlingen uit het eerste jaar te remediŽren voor de vakken Frans, Latijn, Nederlands en wiskunde. Elke normale remediŽring (een motivatiegesprek, aanreiken van studietips, individuele analyse van een toets of proefwerk, regelmatige opvolging met werkschrift, een extra oefening of een remediŽringstoets of -taak) gebeurt natuurlijk door de vakleerkracht, maar het kan gebeuren dat uw zoon of dochter toch een extra duwtje in de rug nodig heeft.

Daar zorgen nu mevr.V. Serlet (Frans), mevr. F. Verhoeyen (Latijn), mevr. A. Rogge (Nederlands) en mevr. C. Van Hautte (wiskunde) voor. Het is mogelijk dat de vakleerkracht uw zoon of dochter aanraadt om ťťn en ander extra bij te werken. Als dat gebeurt, zal dit door de vakleerkracht in de schoolagenda vermeld worden op p. 7 (rubriek: bijzondere toelatingen). Wij houden verder ook bij of uw zoon of dochter die raad wel degelijk heeft opgevolgd.

Het is ook de bedoeling dat de leerlingen zelf het initiatief nemen. Zelf een probleem detecteren en naar de vakleerkracht toestappen om dat probleem op te lossen, is een doelstelling van 'leren leren'. Dat willen we onze leerlingen ook bijbrengen. Bovendien is het efficiŽnter om een vraag te stellen v””r de toets dan erna.

RemediŽrende taken hebben geen sanctionele betekenis maar beogen de vastgestelde tekorten bij te werken en de kansen tot slagen op het einde van dit schooljaar te vergroten. Wie niet meewerkt aan de remediŽring, krijgt een duidelijke, schriftelijke waarschuwing in het rapport. Het is evident dat op de delibererende klassenraad o.a. rekening gehouden wordt met de opvolging van de remediŽrende opdracht(en).

Voor wie niet ?

- Leerlingen die op regelmatige basis "bijles" wensen : een remediŽringsles is gťťn herhaling van alle gegeven lessen uit de klas en vervangt het instuderen niet.

- Leerlingen die extern begeleid worden en bijvoorbeeld voor leerstoornissen al begeleiding hebben: een overaanbod hoeft niet.

Praktisch

- Deze remediŽringslessen gaan door op maandag, dinsdag of donderdag tussen 16.00 u en 16.50 u.

- De betrokken leerkrachten stelden zichzelf en hun aanpak in de loop van de maand september aan de leerlingen in de klassen voor.

- De dag, het uur en lokaal waar de lessen doorgaan, wordt hen tijdig meegedeeld.

Deze aanpak is nieuw en zal op het eind van het schooljaar geŽvalueerd worden. Het spreekt vanzelf dat de leerlingen die hiervan gebruik wensen te maken dit op een ernstige manier doen.