Veiligheid en eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het Sint-Bernarduscollege

Binnen het Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde is er voor elke school minstens één preventieadviseur aangeduid.

De taken van een preventieadviseur zijn o .a.:

 • secretariaatswerk van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW);
 • opstellen van noodprocedures;
 • meewerken aan de organisatie van EHBO;
 • advies hygiëne (sociale voorzieningen);
 • advies inzake vorming werknemers;
 • advies ergonomie;
 • advies i.v.m. het opstellen van instructies;
 • advies organisatie van de arbeidsplaats (werkpost, arbeidsmiddel, individuele uitrusting, omgevingsfactoren enz...);
 • uitvoeren van risicoanalyses en controles: hieruit wordt het globaal preventieplan en het jaaractieplan opgemaakt.

In het Sint-Bernarduscollege zijn er twee preventieadviseurs nl. Dhr. Dirk Daragas en Dhr. Lode Callens, beiden lid van het ondersteunend personeel. Zij vormen samen met alle preventieadviseurs van het Katholiek Onderwijs Oudenaarde een Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Maandelijks komt men samen om het veiligheidsbeleid van de Inrichtende Machten en directies te ondersteunen.

Elke preventieadviseur tracht zich te vervolmaken in een bepaald domein van de welzijnswet. Enkele voorbeelden zijn: brandveiligheid, arbeidsongevallen, veiligheid van machines en toestellen, geweld en pesten op het werk, ergonomie enz…

Bijscholingen worden gevolgd en de preventieadviseur zorgt dat de nodige info wordt doorgegeven aan de collega’s en aan het CPBW in zijn school.

Het CPBW bestaat uit leden van de inrichtende macht, de directie van de school, de preventieadviseurs, en de verkozen leden van onderwijzend personeel - ondersteunend personeel en onderhoudspersoneel.

Dit comité komt 8 maal per jaar samen om overleg te plegen over items die rechtstreeks of onrechtstreeks met welzijn op school te maken hebben.

Van deze bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt dat aan alle personeelsleden wordt ter kennis gegeven via het infoboekje.

Een brandinterventieploeg bestaande uit 9-tal personeelsleden werden opgeleid in het hanteren van de aanwezige eerstelijns blusmiddelen o.a. draagbare blustoestellen, muurhaspels, branddekens enz…

 • Tevens zijn een viertal personen opgeleid om eerste hulp te bieden bij ongevallen op school:
 • Dhr. Ottevaere André brevet bedrijf eerste hulpverlener;
 • Dhr. De Temmerman Ignace brevet bedrijf eerste hulpverlener;
 • Mevr. Nachtergaele Christel brevet rode kruis helper;
 • Dhr. Daragas Dirk brevet ambulancier dringende medische hulpverlening dienst 100.